บ้านเสานัก

ลำปาง

2016-06-22 16:35:28

ห้องภาพเมืองสุรินทร์

สุรินทร์

2016-01-10 02:30:56

สวนสัตว์ดุสิต

กรุงเทพมหานคร

2015-12-08 11:45:46

หอศิลป์กรุงไทย

กรุงเทพมหานคร

2016-01-10 08:32:54

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ

เชียงใหม่

2016-01-09 18:29:50

มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile จังหวัดระนอง

6 พฤศจิกายน 2558

“มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile” โดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เป็นนิทรรศการในตู้คอนเทนเนอร์ครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อเคลื่อนที่ไปจัดแสดงทั่วประเทศ โดยย่อเนื้อหามาจากนิทรรศการ “เรียงความประเทศไทย” ที่จัดแสดงอยู่ในมิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ โดยนิทร

มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile จังหวัดกาฬสินธุ์

6 พฤศจิกายน 2558

“มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile” ตอน “ฮู้จักเพื่อนไทย เข้าใจตัวตนคนอีสาน” เป็นนิทรรศการเคลื่อนที่ที่จะนำเสนอในแง่มุมใหม่ ด้วยการปรับปรุงเนื้อหาจากนิทรรศการเรียงความประเทศไทยที่จัดแสดง ณ มิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ ให้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับชาวอีสาน บอกเล่าที่มาที่ไปแ

นิทรรศการ เรื่องหนักหัว

5 พฤศจิกายน 2558

มิวเซียมสยาม จัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว
“เรื่องหนักหัว” นิทรรศการเบาเบา กับนานาประดิษฐกรรมสวมกบาล นำเสนอเรื่องราวของ...

นิทรรศการภาพถ่าย หนองคาย-เวียงจันทน์ ร้อยสัมพันธ์สองฝั่งโขง

19 พฤศจิกายน 2558

ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันทั้งสองประเทศ ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวความโดดเด่นของวิถีชีวิตสองฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งภูมิทัศน์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความงดงามของทรัพยากรธรรมชาติ

ตอนที่ 8 ค้าของป่า Part 1

27 พฤศจิกายน 2558

ออกอากาศ : 8 มิถุนายน 2557 ช่อง : ทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ 6

เพ้นท์รองเท้าผ้าใบสไตล์เก๋ๆ

10 พฤศจิกายน 2558

แผ่นพับกิจกรรม D.I.Y. เพ้นท์รองเท้าผ้าใบสไตล์เก๋ๆ

ลักษณะตึกแถวในสมัยรัชกาลที่ 4-5

21 ธันวาคม 2558

ลักษณะตึกแถวในสมัยรัชกาลที่ 4-5 ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในย่านการค้าบริเวณถนนเจริญกรุง

อาคารสถานีรถไฟธนบุรี

18 ธันวาคม 2558

อาคารสถานีรถไฟธนบุรี ที่เห็นในปัจจุบัน สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ออกแบบโดย มจ. โวฒยากร วรวรรณ สถาปนิกของกรมรถไฟในสมัยนั้น ทรงเป็นสถาปนิกรุ่นบุกเบิกผู้นำเอกลักษณ์ไทยมาประยุกต์กับการออกแบบอาคาร สมัยใหม่ ทรงดำรงตำแหน่งสถาปนิก ในกรมรถไฟหลวงหลังจากทรงสำเ

อินทรีทอง

10 ธันวาคม 2558

กำกับ : มิตร ชัยบัญชา เขียน : เศก ดุสิต นำแสดง : มิตร ชัยบัญชา,เพชรา เชาวราษฎร์, ครรชิต ขวัญประชา,ประจวบ ฤกดิ์ยามดี,ชุมพร เทพพิทักษ์,เยาวเรศ นิสากร,พร ไพโรจน์,โขมพัสตร์ อรรยาและ สีเทา (นักแสดง) ฉาย : 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2513

Museum inFocus 2015 - Curating the Spirit : Intangible Values in Museum Collections

26 สิงหาคม 2559

“เรื่องเล่า” “ความเชื่อ” “ข้อปฏิบัติ” สามารถเป็นมรดกวัฒนธรรมได้หรือไม่ จากความเห็นของนักวิชาการที่ผ่านมาได้มีการกำหนดบทบาทมรดกทางวัฒนธรรมแบบนามธรรมน่าจะมาจากชุมชนและตัวบุคคล โดยมีนิยามของพิพิธภัณฑ์ คือ “การแสดงมรดกของมนุษยชนที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม” ว่าพิ

เกมเศรษฐียุคสุวรรณภูมิ

18 พฤศจิกายน 2558

เกมสอดแทรกความรู้เรื่องเส้นทางการ ค้าโบราณ ชนิดสินค้าที่ค้าขาย ในสมัยสุวรรณภูมิ สภาพภูมิประเทศ ชื่อเมืองท่าการค้าและปัญหาอุปสรรค ต่างๆ ที่คนในสมัยก่อนต้องประสบ

Museum inFocus 2016 - มนุษย(ส)ภาพในพิพิธภัณฑ์: ความกระหายใคร่รู้และการบีฑา

8 กันยายน 2559

การจัดแสดงภาพของมนุษย์ในพิพิธภัณฑ์อาจหมายถึงความกระหายใคร่รู้และการบีฑาซึ่งหมายถึงการเบียดเบียน บีบคั้น หรือความเจ็บปวด

แผนที่เส้นทางสายไหมช่วง ยุคสุวรรณภูมิ

18 พฤศจิกายน 2558

ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เสริมความเข้าใจ เรื่องการค้าในยุคสุวรรณภูมิ

เปิดให้บริการวันอังคาร-วันอาทิตย์ (ปิดให้บริการทุกวันจันทร์)

10.00 - 18.00 น.

บุคคลทั่วไป

นักเรียน นักศึกษา (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

50

บาท

ผู้ใหญ่คนไทย

100

บาท

ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ

200

บาท

หมู่คณะ 5 คนขึ้นไป

นักเรียน นักศึกษา (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

25

บาท

ผู้ใหญ่คนไทย

50

บาท

ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ

100

บาท

หมู่คณะตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป (ไม่เกิน 80 คน)

 

ติดต่อ 02 225 277 ต่อ 413

เยาวชนไทยและเยาวชนต่างชาติ อายุต่ำกว่า 15 ปี ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป พระภิกษุสงฆ์ นักบวช ผู้พิการและทุพพลภาพ มัคคุเทศน์ (แสดงบัตรประจำตัวที่ออกโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ประกาศโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น. ของทุกวันทำการ