พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ หว้ากอ

ประจวบคีรีขันธ์

2016-03-10 22:08:11

พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด

กรุงเทพมหานคร

2016-03-10 20:14:04

พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน

มหาสารคาม

2015-12-14 21:19:55

สวนนกชัยนาท

ชัยนาท

2016-01-10 08:50:28

หอศิลป์กรุงไทย

กรุงเทพมหานคร

2016-01-10 08:32:54

มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile จ.อุบลราชธานี

6 พฤศจิกายน 2558

“มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile” นำเสนอชุดนิทรรศการใหม่ล่าสุด “อัจฉริยภาพตัวตนคนอีสาน” ทีจะเดินทางไปจัดแสดงทั่วประเทศ เล่าถึงประวัติศาสตร์ของอีสานผ่านรูปแบบนิทรรศการที่ทันสมัยในตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ 4 ตู้

นิทรรศการ มองใหม่ด้ายไหม

5 พฤศจิกายน 2558

ทะลุกรอบทุกความคุ้นเคย...เมื่อ “ไหม” เป็นได้มากกว่าผ้า ร่วมไขความลับของ “ไหม” วัสดุธรรมชาติจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กลายเป็น “อภิมหาวัสดุ” ต่อยอดความคิดจนเกิดเป็นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ สร้างประโยชน์ได้อย่างไม่คาดคิด

มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile จ.ยโสธร

6 พฤศจิกายน 2558

“มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile” นำเสนอชุดนิทรรศการใหม่ล่าสุด “อัจฉริยภาพตัวตนคนอีสาน” ทีจะเดินทางไปจัดแสดงทั่วประเทศ เล่าถึงประวัติศาสตร์ของอีสานผ่านรูปแบบนิทรรศการที่ทันสมัยในตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ 4 ตู้

นิทรรศการ ค้าของป่า

6 พฤศจิกายน 2558

นิทรรศการโฉมใหม่ภายใต้รูปแบบสวนป่าแห่งการเรียนรู้ จะพาคุณโลดแล่นไปบนเส้นทางสายธุรกิจ “ค้าของป่า” ในสมัยอยุธยา ที่โกยเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเข้าประเทศด้วยผลิตผลจากต้นทุนทางธรรมชาติที่ได้มาแบบฟรีๆ

หนังสือวันเด็ก พ.ศ.2515

9 มกราคม 2559

ผลงานที่ตีพิมพ์ในเล่มประกอบด้วย เพลงส้มตำและที่มาของเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นิทานภาษาไทย คำประพันธ์ประกอบภาพ เรื่องสั้น สารคดี และบทเพลงเพลินๆ

ประชาชนออกมาให้กำลังใจทหาร

9 มกราคม 2559

ประชาชนออกมาให้กำลังใจทหารที่เข้ามาตรึงกำลังในกรุงเทพฯ หลังการปฏิรูปการปกครอง

วัดพระศรีสรรเพชญ์

8 มกราคม 2559

วัดพระศรีสรรเพชญ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวิหารพระมงคลบพิตร เป็นวัดสำคัญที่สร้างอยู่ในพระราชวังหลวงเทียบได้กับวัดพระศรีรัตนศาสดารามแห่งกรุงเทพ มหานครหรือวัดมหาธาตุแห่งกรุงสุโขทัย ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสร้างพระราชมณเฑียรเป็นที่ประทั

การซื้อขายสินค้าตลาดท่าเตียน

11 ธันวาคม 2558

การซื้อขายสินค้าบริเวณตลาดท่าเตียน ชุด : ภาพส่วนบุคคลนายระบิล บุนนาค ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ชุดอีเลิร์นนิ่ง (E-Learning) ถนอมอาหาร: ภูมิปัญญาอาเซียน

1 ธันวาคม 2558

สื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการกินอาหารหมักเน่าดองในอาเซียนที่มีภูมิปัญญาและทรัพยากรหลักที่คล้ายคลึงกันมาก ทั้งการกินปลาร้า น้ำปลา กะปิและปลาส้ม หากแตกต่างกันเพียงชื่อเรียก

คู่มือพิชิตองค์ความรู้

18 พฤศจิกายน 2558

สื่อประกอบการสอนช่วยให้การเรียน วิชาประวัติศาสตร์ไม่น่าเบื่อ

เกมปริศนาภาพลูกเต๋า

25 พฤศจิกายน 2558

สนุกกับการเรียนรู้โบราณวัตถุผ่านการเล่นต่อภาพเพื่อฝึกทักษะการสังเกตและการคิดเชิงมิติสัมพันธ์

Museum inFocus 2016 - Translation of artwork into public knowledge

8 กันยายน 2559

ประเด็นเรื่องการตีความเริ่มจากคำถามที่ว่า “ใครมีหน้าที่ ‘อ่าน’ และ ‘แปลความ’ งานศิลปะ ?

เปิดให้บริการวันอังคาร-วันอาทิตย์ (ปิดให้บริการทุกวันจันทร์)

10.00 - 18.00 น.

บุคคลทั่วไป

นักเรียน นักศึกษา (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

50

บาท

ผู้ใหญ่คนไทย

100

บาท

ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ

200

บาท

หมู่คณะ 5 คนขึ้นไป

นักเรียน นักศึกษา (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

25

บาท

ผู้ใหญ่คนไทย

50

บาท

ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ

100

บาท

หมู่คณะตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป (ไม่เกิน 80 คน)

 

ติดต่อ 02 225 277 ต่อ 413

เยาวชนไทยและเยาวชนต่างชาติ อายุต่ำกว่า 15 ปี ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป พระภิกษุสงฆ์ นักบวช ผู้พิการและทุพพลภาพ มัคคุเทศน์ (แสดงบัตรประจำตัวที่ออกโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ประกาศโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น. ของทุกวันทำการ