พฤกษาดุริยางค์

นครปฐม

2016-01-10 08:59:37

พิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง

เชียงใหม่

2016-07-08 12:46:27

ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

2016-01-10 09:55:21

นิทรรศการ มา แล สาบ มองแมลงสาบแล้วย้อนมองตัวเอง

6 พฤศจิกายน 2558

มา แล สาบ นิทรรศการที่จะทำให้คุณอยู่บนโลกที่อยู่ยากขึ้นทุกวัน ได้อย่างมีความสุข ด้วยการเรียนรู้จากผู้อาวุโสที่สุดบนโลก ... ในบ้านคุณ แมลงสาบ

นิทรรศการ ไฉไลไปไหน?

5 พฤศจิกายน 2558

ทุกความสวยมีที่มา ทุกความงามมีที่ไป
เกิดมาไม่เหมือนใคร แล้วทำไมต้อง “ไฉไล”
ให้เหมือนกัน

มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile จังหวัดร้อยเอ็ด

6 พฤศจิกายน 2558

สนุกกับอดีต สุดขีดเรื่องปัจจุบัน ตามทันอนาคต “มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile” นำเสนอชุดนิทรรศการใหม่ล่าสุด “อัจฉริยภาพตัวตนคนอีสาน” ทีจะเดินทางไปจัดแสดงทั่วประเทศ เล่าถึงประวัติศาสตร์ของอีสานผ่านรูปแบบนิทรรศการที่ทันสมัยในตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่

นิทรรศการ หลงรัก

6 พฤศจิกายน 2558

เพราะอาเซียนไม่ได้เพิ่งเกิด!! แต่กลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความสัมพันธ์กันมาแสนนาน เริ่มจากรู้จัก เรียนรู้ และต่อยอดทั้งความแตกต่าง-คล้ายคลึงกลมกลึงเป็นวัฒนธรรมร่วม จนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของในแต่ละพื้นที่

วัดตูม

8 มกราคม 2559

วัดตูมเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ในเขตตำบลวัดตูมอำเภอพระนครศรีอยุธยาวัดตูมสร้างมาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นสถานที่สำคัญลงเครื่องพิชัยสงครามในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯได้เคยเสด็จมาประกอบพิธีดังกล่าว

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

10 พฤศจิกายน 2558

แผ่นพับ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์คนผมแดงเมืองขาณุ

20 พฤศจิกายน 2558

รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสต้นแล้วทรงบันทึกภาพถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปบันทึกสถานที่ ผู้คน สิ่งของแปลกใหม่ ในเมืองไทยที่คนส่วนใหญ่ในกรุงเทพสมัยนั้นยังไปไม่ถึงและไม่เคยรู้จัก

ถนนเจริญกรุง สี่แยกเชิงสะพานดำรงสถิต

21 ธันวาคม 2558

ถนนเจริญกรุง สี่แยกเชิงสะพานดำรงสถิต

พิธีโกนจุกของเด็กหญิงประไพที่มีอายุครบ 7 ขวบ

16 พฤศจิกายน 2558

เมื่อเด็กหญิงประไพ มีอายุครบ 7 ขวบ หลวงพลวินัยกิจ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานโกนจุกให้ โดยจัดงานที่ตลาดต้นสำโรง ถือได้ว่าเป็นงานโกนจุกที่ใหญ่มากของนครปฐม มีผู้มาร่วมงานและเที่ยวชมมหรสพมากมาย หลวงพลวินัยกิจได้จัดให้ทหารออกมาช่วยปลูกโรงพิธี สร้างเบญจาบุษบกรดน้ำ เข

จิ๊กซอว์แม่เหล็ก 3 มิติ

18 พฤศจิกายน 2558

มิวเซียมสยาม ชวนคุณมาร่วมสนุกกับ การสร้างสรรค์ ศิลปะบนกระดาษ ด้วยเทคนิคภาพพิมโมโนพริ้นต์

จิ๊กซอว์แม่เหล็ก 3 มิติ

25 พฤศจิกายน 2558

สนุกกับการต่อเศษเครื่องปั้นดินเผา จำลองวิธีการทำงานของนักโบราณคดี เพื่อฝึกทักษะการสังเกต พัฒนา IQ ฝึกสมาธิและการคิดเชิงมิติสัมพันธ์

Museum inFocus 2015 - Curating the Spirit : Intangible Values in Museum Collections

26 สิงหาคม 2559

“เรื่องเล่า” “ความเชื่อ” “ข้อปฏิบัติ” สามารถเป็นมรดกวัฒนธรรมได้หรือไม่ จากความเห็นของนักวิชาการที่ผ่านมาได้มีการกำหนดบทบาทมรดกทางวัฒนธรรมแบบนามธรรมน่าจะมาจากชุมชนและตัวบุคคล โดยมีนิยามของพิพิธภัณฑ์ คือ “การแสดงมรดกของมนุษยชนที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม” ว่าพิ

เปิดให้บริการวันอังคาร-วันอาทิตย์ (ปิดให้บริการทุกวันจันทร์)

10.00 - 18.00 น.

บุคคลทั่วไป

นักเรียน นักศึกษา (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

50

บาท

ผู้ใหญ่คนไทย

100

บาท

ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ

200

บาท

หมู่คณะ 5 คนขึ้นไป

นักเรียน นักศึกษา (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

25

บาท

ผู้ใหญ่คนไทย

50

บาท

ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ

100

บาท

หมู่คณะตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป (ไม่เกิน 80 คน)

 

ติดต่อ 02 225 277 ต่อ 413

เยาวชนไทยและเยาวชนต่างชาติ อายุต่ำกว่า 15 ปี ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป พระภิกษุสงฆ์ นักบวช ผู้พิการและทุพพลภาพ มัคคุเทศน์ (แสดงบัตรประจำตัวที่ออกโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ประกาศโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น. ของทุกวันทำการ