ปฏิทินกิจกรรม
Muse Talk เสวนาวิชาการ เรื่อง "อาเซียน : การจัดการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้"
กิจกรรม
07 เม.ย. 59 4K
9 เมษายน 2559 - 22 เมษายน 2559
ฟรี
Museum Siam

ผู้เขียน : Administrator

เชิญรับฟังการบรรยายวิชาการ เรื่อง "อาเซียน : การจัดการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้" โดย ผศ.ดร. เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตร์การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม (Cultural resource management) มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ปัจจุบันศาสตร์สาขานี้ไม่ได้มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ ท่ามกลางกระแสแห่งยุคโลกภิวัตน์ (Globalization) และวัตถุนิยม (Materialism) ภายหลังจากที่ได้มีการประการใช้อนุสัญญาขององค์การยูเนสโก ค.ศ. 2003 รัฐบาลในหลายประเทศต่างได้พยายามผลักดันให้เกิดนโยบายวัฒนธรรมและกำหนดแนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ มาร่วมเรียนรู้มรดกในด้านต่างๆ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข เพื่อคุณค่าทางวัฒนธรรม


ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประชุมชั้น3 อาคารสำนักงาน มิวเซียมสยาม
สำรองที่นั่งและสอบถาม โทร 02-225-2777 ต่อ 101 (จ-ศ เวลาทำการ) หรือ wanvisa@ndmi.or.th รับผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย 50 คนย้อนกลับ