ปฏิทินกิจกรรม
ร่วมวาดภาพในหัวข้อ "ในหลวงในดวงใจ" และเป็นส่วนหนึ่งในงาน Night At The Museum "ในรัชกาลที่ ๙"
กิจกรรม
06 ธ.ค. 59 2K
2 ธันวาคม 2559 - 7 ธันวาคม 2559
ฟรี
Museum Siam

ผู้เขียน : Administrator

ขอเชิญร่วมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เชิญสถาบัน, องค์กร, กลุ่มชมรม และกลุ่มศิลปินที่สนใจ
ร่วมวาดภาพในหัวข้อ "ในหลวงในดวงใจ"
และเป็นส่วนหนึ่งในงาน Night At The Museum "ในรัชกาลที่ ๙" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โดยภาพวาดทุกภาพจะถูกจัดแสดงบริเวณกำแพงรอบรั้วมิวเซียมสยาม
สามารถลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ก่อนเวลา 12.00 น.
ร่วมวาดภาพในวันที่ 8-13 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 - 18.00 น.

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ โทร 02-225-2777 ต่อ 518, 519
เพื่อลงทะเบียนแจ้งความจำนงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือสอบถามเพิ่มเติม

หมายเหตุ :
- วัสดุที่ใช้วาดภาพเป็นไม้อัดพื้นขาว ขนาด 2.8 x 2.4 เมตร สำหรับ 1 กลุ่ม โดยจะนำไปจัดแสดงและตกแต่งรอบบริเวณมิวเซียมสยาม
- ทางมิวเซียมสยามจัดเตรียมอุปกรณ์วาดภาพ, สีอะคริลิค และอาหารรับรองตลอดกิจกรรม
- จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมต่อกลุ่ม ไม่เกิน 5 คนต่อ 1 กลุ่มย้อนกลับ