ปฏิทินกิจกรรม
วาดภาพสีน้ำกับคุณฮ่องเต้
กิจกรรม
06 มิ.ย. 60 2K
6 มิถุนายน 2560 - 10 มิถุนายน 2560
ฟรี
Museum Siam

ผู้เขียน : Administrator

กิจกรรมพิเศษต่อยอดแรงบันดาลใจจากนิทรรศการ "ไทยทำ...ทำทำไม" สู่การเรียนรู้เทคนิคการวาดภาพสีน้ำ โดย คุณฮ่องเต้ - กนต์ธร เตโชฬาร ภัณฑารักษ์รับเชิญผู้สร้างสรรค์ห้องนิทรรศการ "เสียงขอไม่จำเป็น (Unsung Hero)" และศิลปินอิสระผู้มากความสามารถ จะมาสาธิตเทคนิคการวาดภาพสีน้ำแบบง่ายๆ ต่อยอดแรงบันดาลใจจากห้องนิทรรศการ ให้กลายเป็นไอเดียงานศิลปะแบบใหม่ๆ ที่ "ไทยๆ" ก็ทำได้!


วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 - 17.00 น. (ลงทะเบียน 13.30 น.) ณ อาคารนันทนาการ มิวเซียมสยาม

ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนครบ เต็มตามจำนวนแล้วครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ และนี่คือรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "วาดภาพสีน้ำกับคุณฮ่องเต้" มีดังนี้ครับ

คุณ สลิลทิพย์ นันวงค์
คุณ วารุณี จารุสารพิบูล
คุณ พชราวลี แก้วสุวรรณ
คุณ สุภาวดี เจ๊ะหมวก (2 ที่)
คุณ มัทนี หงส์ธนนันท์
ด.ญ.ชัญญ์นิพา หงส์ธนนันท์
คุณ พชร ผลรุสะ
คุณ สุดาลักษณ์ ควชะกุล
คุณ ศิริมาศ ยอดสุวรรณ
คุณ มาเรียน พุ่มอ่อน
คุณ ธาริต วิจิตรเสถียร
คุณ พัทธนันท์ เทวเส
คุณ เจิมพล อำมฤต
คุณ วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
คุณ น้ำผึ้ง บุญสะอาด
คุณ กุลวัฒน์ กาญจนสุนทรี
คุณ พัชรา พันธนากุล
คุณ นิรชา ชินะรัตนกุล
คุณ อำไพเทภินน์ สิงหะพันธุย้อนกลับ