ปฏิทินกิจกรรม
บรรยายทางวิชาการเรื่อง "พระราชพิธีพระบรมศพไทยและพม่า"
กิจกรรม
26 ก.ค. 60 4K
26 กรกฎาคม 2560 - 4 สิงหาคม 2560
ฟรี
Museum Siam

ผู้เขียน : Administrator

"งานพระบรมศพของกษัตริย์เมียนม่ามิงตะยาจี
การเปลี่ยนผ่านจากธรรมราชาบนโลกนี้ไปสู่สรวงสวรรค์
การเชื่อมร้อยชุมชนด้วยพิธีกรรม ความเชื่อ นัยทางการเมือง และเรื่องธรรมเนียมพระบรมศพในราชสำนักพม่า"

มิวเซียมสยามขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมฟังบรรยายทางวิชาการเรื่อง "พระราชพิธีพระบรมศพไทยและพม่า" ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ มิวเซียมสยาม อาคารสำนักงานชั้น 3

(รับจำนวนจำกัด) ผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาสามารถแจ้งชื่อ-สกุล และเบอร์โทรศัพท์ สำรองที่นั่งสอบถาม ได้ที่ โทร 02-225-2777 ต่อ 101 หรือ wanvisa@ndmi.or.th (ในวันและเวลาราชการ)ย้อนกลับ