ปฏิทินกิจกรรม
งานเสวนา Museum inFocus 2017 ครั้งที่ 4
กิจกรรม
22 ส.ค. 60 5K
21 สิงหาคม 2560 - 24 สิงหาคม 2560
ฟรี
Museum Siam

ผู้เขียน : Administrator

มิวเซียมสยาม ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในงานเสวนา Museum inFocus 2017 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 13.00 น.-15.00 น. #พิพิธภัณฑ์ในฐานะแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างพลเมือง
โดย ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล จาก Thai Civic Education คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และ 15.30-17.00 น. #ปฎิบัติการภัณฑารักษ์ต่อมุมมองภูมิภาคอุษาคเนย์ ? โดย กฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลปะ และหัวหน้าภัณฑารักษ์ประจำหอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน การแบ่งปันประสบการณ์เพื่อให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่การทำงานของพิพิธภัณฑ์ และปฎิบัติการภัณฑารักษ์ที่ว่าด้วยประวัติศาสตร์ นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานข้ามพรมแดน และความพยายามจัดวางตำแหน่งแห่งที่ของงานศิลปะร่วมสมัยของไทยในบริบททางสังคม การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตั้งแต่ช่วงปีคริสต์ทศวรรษ 1990 ถึงปัจจุบัน โดยจะเผยให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของปฎิบัติการภัณฑารักษ์ที่พยายามก้าวข้ามความเป็นรัฐชาติ และหลุดพ้นจากขั้วตรงข้ามของความเป็นท้องถิ่น กับ "อินเตอร์" โดยหันกลับมาทบทวนมุมมองแบบภูมิภาคนิยม (Regional Perspectives

ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม ท่าเตียน ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvWoUDCMPHNTMcR5Xix6mpgYRZqLJYTKKatX00Qf6MmKbr-g/viewformย้อนกลับ