ปฏิทินกิจกรรม
Museum inFocus 2017 ครั้งที่ 6 : Museum & Game
กิจกรรม
30 ส.ค. 60 5K
26 สิงหาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2560
ฟรี
Museum Siam

ผู้เขียน : Administrator

มิวเซียมสยาม ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการถอดแนวคิดการออกแบบเกมสำหรับพิพิธภัณฑ์ และร่วมเล่นบอร์ดเกม
ในงานเสวนา Museum inFocus 2017
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น.-16.30 น.

Museum & Game
กระบวนการออกแบบเกมเพื่อนการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์
โดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ ทีมงานเถื่อนเกม

ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม ท่าเตียน
ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนได้ที่ http://goo.gl/QC53N8ย้อนกลับ