ปฏิทินกิจกรรม
Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ จังหวัดสุโขทัย
กิจกรรม
08 ธ.ค. 60 2K
7 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ฟรี
Museum Siam

ผู้เขียน : Administrator

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์แนวคิดใหม่ ณ กรุงเทพมหานคร มุ่งหวังที่จะสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงกับการให้บริการแหล่งเรียนรู้ภายใต้รูปแบบ Discovery Museum  ซึ่งเป็นสถานที่ ที่เปิดโอกาสให้คนไทยได้สนุกกับการเรียนรู้ ร่วมกันค้นหาตัวตน ค้นพบคนไทย ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในอนาคต พร้อมต่อยอดแนวคิดนี้เป็นคาราวาน Muse Mobile หรือ “มิวเซียมติดล้อ” ออนทัวร์ทั่วเมืองไทย สร้างพื้นที่ของการเรียนรู้แบบใหม่สู่เด็กและเยาวชนด้วยพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในบ้านเกิด พร้อมกระตุ้นท้องถิ่นร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

และขณะนี้...ได้เคลื่อนล้อมาจ่อคิวอยู่ที่จังหวัดสุโขทัย เรียบร้อยแล้ว

-----

พบกับ Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ” ณ ลานเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย(ทะเลหลวง) อ.เมือง จ.สุโขทัย เปิดวันอังคารถึงวันเสาร์

ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561

วันและเวลาทำการ : เวลา 09.00 –17.00 น. เปิดวันอังคารถึงวันเสาร์ (ปิดวันอาทิตย์และวันจันทร์ )

การให้บริการเป็นหมู่คณะ : จองรอบเข้าชม จัดแบ่งกลุ่ม/รอบ ไม่เกิน 100 คน

 

ใช้เวลาเข้าชมนิทรรศการและ ทำกิจกรรม ประมาณ 90 นาที  โทรจองรอบเข้าชมได้ที่ 054-480194-6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณรุทธ์ โทร : 093 690 2041ย้อนกลับ