ปฏิทินกิจกรรม
[เต็มแล้ว] กิจกรรม Trip นานาเพศภิรมย์ : ว่าด้วยความหลากหลายทางเพศในจิตรกรรมไทย
กิจกรรม
22 พ.ค. 61 1K
22 พฤษภาคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561
ฟรี
Museum Siam

ผู้เขียน : Administrator

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม Trip นานาเพศภิรมย์ : ว่าด้วยความหลากหลายทางเพศในจิตรกรรมไทย

มีรายชื่อดังนี้ 

 1. ภัทรีย์ธร ภัทรตันติวณิชย์
 2. ประทินทิพย์ กรวิรัตน์
 3. จิรายุส ปะสีหาคลัง
 4. สิริลักษณ์ ไชยพงศาวลี
 5. ภัทรวลัย ตลึงจิตร
 6. ปนัดดา มนูรัษฎา
 7. กัญญาภัค เลาหศรีสกุล
 8. ภัทรียา กิมาวงศ์
 9. วรเจตน์ วิไลวงษ์
 10. น.ส.วรรณา สิริศรีสัมฤทธิ์
 11. ระลุสาห์ วิไลวงษ์
 12. น.ส.นงเยาว์ จาตุม
 13. น.ส.นฏกร บัวหลวง
 14. พิชานันท์ น้อยท่าทอง
 15. อมรรัตน์ แซ่เอี๊ยบ
 16. ดญ..ฐิติรัตน์ พันธวาวงษ์
 17. มุจลินท์ นวล
 18. นันท์นภัส จันทร์
 19. ฐาปกรณ์ กลิ่นหอม
 20. ธนกร จันทร์นาค

ทางทีมงานจะติดต่อกลับหาทุกดท่านเพื่อยืนยันสิทธิ์อีกครั้ง

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-225-2777 ต่อ 410

----------------------------------------------

 

กิจกรรม Trip นานาเพศภิรมย์ : ว่าด้วยความหลากหลายทางเพศในจิตรกรรมไทย

กิจกรรมการเรียนรู้จ่ากนิทรรศการหมุนเวียนชุด "ชายหญิงสิ่งสมมุติ" 
ชมภาพจิตรกกรมฝาผนังที่แสดงออกถึงความหลากหลายทางเพศในงานจิตรกรรมไทย 
เส้นทาง พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ – วัดสุวรรณาราม บางกอกน้อย-วัดโสมนัสราชวรวิหาร
*นำทางโดย ปติสร เพ็ญสุต นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี

วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 2561 เวลา 9.30 – 16.00 น.
*เส้นทาง 

รับ 20 คน ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ขณะนี้มีผู้สนใจลงทะเบียนครบตามจำนวนแล้ว

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจครับ

 ย้อนกลับ