ปฏิทินกิจกรรม
Museum inFocus 2019 ชวนเสวนา "ทัศน จดหมายเหตุ" และ "จากจดหมายเหตุถึงผู้ชม"
กิจกรรม
12 ก.พ. 62 2K
21 กุมภาพันธ์ 2562
ฟรี
Museum Siam

ผู้เขียน : Administrator
Museum inFocus วงสนทนาสำหรับคนทำงานพิพิธภัณฑ์
ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นในพิพิธภัณฑ์กับงานจดหมายเหตุกับ 2 หัวข้อเสวนา
.
1. หัวข้อ "ทัศน" จดหมายเหตุ : แผนที่-ภาพถ่ายกับการศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
โดย ผศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
2. หัวข้อ จากจดหมายเหตุถึงผู้ชม : ว่าด้วยการทำสื่อเพื่อการสื่อสารสาธารณะ
โดย คุณอมรเทพ สันติอโนทัย
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
.
กำหนดการสำคัญ
21 กุมภาพันธ์ 2562
9.30-10.00 น. ลงทะเบียนภาคเช้า
10.00-12.30 น. “ทัศน” จดหมายเหตุ : แผนที่-ภาพถ่ายกับการศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
โดย ผศ.ดร. พีรศรี โพวาทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.30-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.30 น. ลงทะเบียนภาคบ่าย
13.30-16.00 น. จากจดหมายเหตุถึงผู้ชม : ว่าด้วยการทำสื่อเพื่อการสื่อสารสาธารณะ
โดย คุณอมรเทพ สันติอโนทัย หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
.
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
.
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/FvpfFJ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายวิชาการ โทร 02-225-2777 ต่อ 431, 432
 
 


ย้อนกลับ