ปฏิทินกิจกรรม
นิทรรศการหมุนเวียน ชุด "สักสี สักศรี ก่อนรอยแห่งเกียรติจะลบเลือน"
กิจกรรม
12 ก.ค. 62 13K
16 กรกฎาคม 2562 - 27 ตุลาคม 2562
ฟรี
Museum Siam

ผู้เขียน : Administrator

อีกหนึ่งนิทรรศการความร่วมมือระหว่างมิวเซียมสยาม และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไต้หวัน ครั้งแรกของประเทศไทยที่จัดแสดงนิทรรศเกี่ยวกับรอยสัก 2 แห่ง เพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมผ่านศิลปะการสักลายบนเรือนร่าง นำเสนอผ่าน 3 กลุ่มชาติพันธุ์คือ การสักลวดลายบนร่างกายของชาวไท่หย่า และชาวไผวัน จากไต้หวัน และ รอยสักขาลาย ของชาวล้านนาไทย เมื่อการสักลายไม่ได้เป็นเพียงเพื่อความสุนทรียะแต่เพียงเท่านั้น ยังมีนัยยะสำคัญในเรื่องของความกล้าหาญ คติความเชื่อ และเกียรติยศทางสังคม

 

นิทรรศการเสนอเรื่องราวของการสักและอุปกรณ์ งานศิลปะจากศิลปิน ชาติพันธุ์ ภาพถ่าย ตำนานและสารคดี วัฒนธรรมการสักทั้งสองแห่ง มีทั้งเหมือนและแตกต่างกัน ความเจ็บปวด ความสุข การก้าวพ้นและ ความกล้าหาญ  ลวดลายรอยสักแสดงถึงความหมายและนัยยะตัวตน บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน และรอการรื้อฟื้น สืบทอดในคนรุ่นปัจจุบัน

.
เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. – 27 ต.ค. 62

ทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ปิดทุกวันจันทร์) เวลา 10.00 - 18.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-225-2777

www.facebook.com/museumsiamfan

 ย้อนกลับ