ปฏิทินกิจกรรม
TK Family Talks : Inside Out Parenting เข้าใจตัวเรา เข้าใจลูกมากขึ้น
กิจกรรม
04 ก.ย. 62 2K
14 กันยายน 2562 - 15 กันยายน 2562
ฟรี
Museum Siam

ผู้เขียน : Administrator

TK park ร่วมกับ Museum Siam ชวนพ่อแม่ ผู้ปกครองกลับมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับตัวเองอีกครั้ง เพื่อให้เราเข้าใจและสามารถสื่อกับลูกได้อย่างมีความสุข

 

TK Family Talks : Inside Out Parenting เข้าใจตัวเรา เข้าใจลูกมากขึ้น ณ ห้องคลังความรู้ มิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ

 

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.

Family Talks โดย หมอแพม แพทย์หญิงปุษยพรรพ์ สุวรรณคีรี เจ้าของเพจหมอแพมชวนอ่าน Dr.Pam Book Club และสนุกกับ Family Play : "Play for learning” โดย ครูกิต กิตติศักดิ์ แซ่หล่อ นักจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อสร้างสรรค์ นิทาน และละคร กลุ่มละคร Doit

 

*ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

**ลงทะเบียนได้ที่ http://member.tkpark.or.th/event/tkfamilytalks14sep62

 

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 – 17.00 น.

Family Workshop : ห้องเรียนพ่อแม่ 101 โดย ครูเก๋ ศศรส โกวิทพานิชกุล ครู นักออกแบบกระบวนการเรียนรู้สำหรับเด็กและครอบครัว ผู้ก่อตั้ง Inner School (โรงเรียนสอนศิลปะการแสดงเพื่อพัฒนา EQ & EF)

 

*ค่าลงทะเบียน 500 บาทต่อท่าน (รับเพียง 20 ท่านเท่านั้น) 

**ลงทะเบียนได้ที่ http://member.tkpark.or.th/event/tkfamilytalks15sep62

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 12 กันยายน 2562

 

สอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ ณฐมน กฤตานนท์ (ฝ้าย) 098 564 6661ย้อนกลับ