ปฏิทินกิจกรรม
ห้องคลังความรู้ มิวเซียมสยาม ขอเชิญผู้ทำงานในวงการสารสนเทศหรือท่านผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังเสวนา “ถอดรหัสอัพสกิลผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลและสารสนเทศ
กิจกรรม
17 ม.ค. 63 1K
9 มกราคม 2563 - 17 มกราคม 2563
ฟรี
Museum Siam

ผู้เขียน : Administrator

ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าใด ทำงานอะไร มีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหน การ Re learn หรือ Re skill จำเป็นจริงๆนะ
ห้องคลังความรู้ มิวเซียมสยาม ขอเชิญผู้ทำงานในวงการสารสนเทศหรือท่านผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังเสวนา
“ถอดรหัสอัพสกิลผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลและสารสนเทศ (Decoding upskilling tips for data & information-related practitioners)”

โดยผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล ในวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ที่ห้องคลังความรู้ มิวเซียมสยาม ฟรี !! ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวน 40 ที่นั่ง
ลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/sbx6Y

กำหนดการ ถอดรหัสอัพสกิล
วันที่ 30 มกราคม 2563 13.00-16.00 น.
ณ ห้องคลังความรู้ มิวเซียมสยาม

13.00 -- 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 -- 15.00 น. กระแส Disruption กับการทำงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานสารสนเทศ
รูปแบบการให้บริการที่ปรับเปลี่ยนไป
15.00 -- 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 -- 16.00 น. ถอดรหัสทักษะที่ผู้ปฏิบัติงานต้องนำไปใช้ แนวทางที่มีการใช้ในต่างประเทศย้อนกลับ