Muse Around The World
4 แหล่งเรียนรู้รอบพระบรมมหาราชวัง
Muse Around The World
04 พ.ย. 59 3K

ผู้เขียน : Administrator

 แม้บรรยากาศช่วงนี้จะเต็มไปด้วยความเศร้าโศก นับตั้งแต่ข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางหลั่งไหลกันเข้ามากราบสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศกันอย่างต่อเนื่อง วันนี้ Muse Around The World ขอแนะนำ 4 แหล่งเรียนรู้รอบๆ พระบรมมหาราชวัง สำหรับประชาชนทั่วไป หรือนักเรียนนักศึกษา ที่เดินทางมากราบสักการะพระบรมศพ สามารถเข้าไปเดินชมพิพิธภัณฑ์ และนิทรรศการต่างๆ กันได้

 

1.ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์
 
 แหล่งเรียนรู้แห่งแรกอยู่ภายในพระบรมมหาราชวัง เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย ทั้งเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญกษาปณ์ และเงินตราโบราณ ปัจจุบันอยู่ในการกำกับดูแลของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงทำพิธีเปิด “ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์” เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2521
 
 
ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ในพระบรมมหาราชวัง เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8.30- 16.00 น. (ยกเว้นวันที่มีพระราชพิธี) ค่าเข้าชม ท่านละ 10 บาท (เด็ก ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปและพระภิกษุ ไม่เสียค่าเข้าชม)
 

 

2.พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

ยังคงอยู่ในบริเวณพระบรมมหาราชวังกับแหล่งเรียนรู้ที่สอง “พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ตั้งอยู่ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอกริมกำแพงพระบรมมหาราชวังด้านทิศเหนือ โดยในพุทธศักราช 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใช้อาคารหอรัษฎากรพิพัฒน์ เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ซึ่งการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณารับเป็นประธานที่ปรึกษา ต่อมาในวันที่ 9 พฤษภาคม พุทธศักราช 2555  พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ  จึงเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ

 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมุ่งหวังให้พิพิธภัณฑ์ผ้าเป็นแหล่งความรู้ที่ยั่งยืนเกี่ยวกับผ้า ตลอดจนประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายของไทย ผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของผ้าชนิดต่างๆ และการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบัน สะท้อนผ่านเครื่องแต่งกายในราชสำนักยุคต่างๆ รวมทั้งฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จัดแสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ สามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา เวลา 09.00 - 16.30 น. (ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา 15.30 น.) โดยมีอัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่  150 บาท, ผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) 80 บาท, นักเรียน / นักศึกษา (โปรดแสดงบัตรประจำตัว) 50 บาท, เด็กอายุ 12-18 ปี 50 บาท และเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เข้าชมฟรี

 

3.นิทรรศการ “ใต้ร่มพระบารมี” PSG Art Gallery

 

เดินออกมาจากพระบรมมหาราชวังอีกนิดก็จะพบกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีนิทรรศการ “ใต้ร่มพระบารมี” เป็นนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของคณาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2559 จัดขึ้น ณ PSG Art Gallery หอศิลป์ประจำคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ ที่จากเดิมมีกำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 15 ตุลาคม พ.ศ.2559 ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็ได้เลื่อนเวลาการจัดแสดงออกไปจนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เข้าชมฟรี

 

นอกจากนี้บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ (ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง) มีการจัดแสดงพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้แนวคิด "อัครศิลปิน" จำนวน 9 ภาพ สร้างสรรค์ผลงานโดยนักศึกษาจากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นการน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย โดยภาพวาดทั้งหมดจะติดตั้งและจัดแสดงร่วมไปกับงานพระราชพิธีฯแบบไม่มีกำหนด

 

4.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร บริเวณพระราชวังบวรสถานมงคล ใกล้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ทราบกันดีว่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นั้นจะจัดแสดงเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย ประณีตศิลป์ และ ชาติพันธุ์วิทยา นอกจากศิลปะโบราณวัตถุแล้ว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ยังมีโบราณสถานคือ พระที่นั่ง และ พระตำหนักบางองค์ ที่เป็นตัวอย่างของงานสถาปัตยกรรมไทยที่งดงาม และมีจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามยิ่ง รวมไปถึงศาลาทรงไทยในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ยังคงมีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมไทย ที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี วันพุธ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2559 – 31 มกราคม 2560 เพื่อถวายเป็นเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะเปิดให้เข้าชม พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ และโรงราชรถ ในวันจันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

นอกจากนี้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ยังจัดแสดงนิทรรศการ “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” เป็นนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกไว้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม เป็นต้นมา ภาพแห่งความสูญเสียและอลัยอาวรณ์ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งจากองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชน กว่า 89 ภาพที่จัดแสดง เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559 - 21 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 20.00 น. ณ ลานสังคีตศาลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร      

 

 

               

แกลเลอรี่


ย้อนกลับ