มิวเซียมสยามกับประวัติศาสตร์พื้นที่
รู้จัก วังท้ายวัดพระเชตุพน
มิวเซียมสยามกับประวัติศาสตร์พื้นที่
27 ธ.ค. 66 312

ผู้เขียน : วรกานต์ วงษ์สุวรรณ

               รู้หรือไม่ ไม่ใช่แค่ป้อมเมืองบางกอก ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่มิวเซียมสยาม แต่ยังเคยเป็นที่ตั้งของวังในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่เรียกกันว่า วังท้ายวัดพระเชตุพน ฟังดูคล้ายว่าจะมีแค่วังเดียว แต่จริงๆ แล้วพื้นที่ตรงนี้มีด้วยกัน 5 วัง

               ตำนานวังเก่า นิพนธ์ในกรมพระยาดำรงราชานุภาพกล่าวถึง "วังท้ายวัดพระเชตุพน" ว่า ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ชายธงที่ถนนมหาราชและถนนมหาไชยมาจบกันตรงบริเวณปากคลองคูเมืองเดิม และบริเวณดังกล่าวคือด้านหลังวัดโพธิ์หรือวัดพระเชตุพนฯ จึงเรียกกลุ่มวังตรงนี้ว่า วังท้ายวัดพระเชตุพน

เจ้านายองค์ใดบ้างที่ประทับอยู่ที่นี่บ้าง? (วังท้ายวัดพระเชตุพน)

               ในตำนานวังเก่าบอกไว้ว่าพระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลที่ 3 ที่ออกวังรุ่นแรก (เป็นหนุ่ม) ได้มาประทับอยู่ที่วังท้ายวัดพระเชตุพน 5 วัง 5 พระองค์ได้แก่ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ กรมหมื่นเชษฐาธิเบน กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร พระองค์เจ้างอนรถ และกรมหมื่นภูมินทรภักดี

               หากย้อนกลับไปในสมัยอยุธยา จะพบว่าพื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมดคือส่วนหนึ่งของป้อมเมืองบางกอก วังท้ายวัดพระเชตุพน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 จึงสร้างทับซ้อนพื้นที่ของป้อมเมืองบางกอกนั่นเอง และในการขุดค้นทางโบราณคดีเมื่อพ.ศ. 2549-2550 นั้น เรายังได้พบฐานของอาคารในสมัยรัชกาลที่ 3 และฐานอาคารสมัยต่อมาซ้อนทับกันเกือบทั้งบริเวณ และจากหลักฐานจากการขุดค้น การสืบค้นจากเอกสาร และการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบสถาปัตยกรรม ได้นำมาสู่การสันนิษฐานรูปแบบของอาคารท้องพระโรงของวังท้ายวัดพระเชตุพน ซึ่งจัดแสดงอยู่ที่ มิวเซียมใต้ดิน บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย

แกลเลอรี่


ย้อนกลับ