CRYMATE
CRYMATE
CRYMATE
07 พ.ค. 67 4K

ผู้เขียน : Administrator

CRYMATE
โลกร้อง
เทศกาลรวมมิตร สหายคนรักษ์โลก
 
2024 
ตั้งวง Re-[Reduce Reuse Recycle Rethink]
 
หลักการและเหตุผล
          มิวเซียมสยาม สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มีพันธกิจที่สำคัญในการเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้ในรูปแบบการเรียนรู้อย่างรื่นรมย์ตามปรัชญา Play and Learn และปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ซึ่งอาจมีความคิดในเรื่องของพิพิธภัณฑ์เดิมเป็นสถานที่มีความรู้ แต่เป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ยาก ขาดความสนุกสนาน ดังนั้นพันธกิจที่สำคัญของมิวเซียมสยาม สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ นอกจากจะนำเสนอองค์ความรู้ผ่านรูปแบบพิพิธภัณฑ์ และยกระดับพิพิธภัณฑ์ให้อยู่ในระดับมาตรฐานแล้ว ยังมีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมการเรียนรู้นอกจากรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการ และยังเป็นการชักชวนกลุ่มผู้เข้าชมที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นอันเป็นเป้าหมายหลักของมิวเซียมสยามเข้ามาร่วมกิจกรรม
          CRYMATE โลกร้องเทศกาลรวมมิตร สหายคนรักษ์โลก เป็นเทศกาลแลกเปลี่ยนด้านไลฟ์ไตล์การใช้ชีวิตที่คำนึงกระบวนการรักษ์โลก มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการจัดงานเทศกาล/กิจกรรม/นิทรรศการ ที่คำนึงถึงกระบวนการจัดงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ในสมการสำคัญคือการสร้างสมดุล ระหว่าง อรรถรสของเทศกาลการเรียนรู้ และ กระบวนการทำงานที่คำนึงความยั่งยืน โดยเลือกหยิบประสบการณ์จากครีเอเตอร์ นักออกแบบ  นักขับเคลื่อน ผู้นำทางธุรกิจที่ใช้กระบวนการด้านสิ่งแวดล้อมมาออกร้านเพื่อแลกเปลี่ยนการสร้างสรรค์สังคมในพื้นที่เทศกาล
          โดย สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีภาครัฐและเอกชนที่มีกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์เดียวกัน  ในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับคนรุ่นใหม่  นำความรู้  ความคิดสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจ ผ่านงานเทศกาลที่ส่งมอบประสบการณ์สร้างสรรค์ที่ร่วมสมัยและปรับเข้าหาสมดุลของการรักษ์โลก (eco-friendly)  โดยมี มิวเซียมสยาม เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนพื้นที่ความคิดและเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ที่เชื่อมโยงไปยังการผลิตความรู้เพื่อส่งเสริมการผลิตและบริโภคอย่างสร้างสรรค์  และนำประเด็นด้านการสร้างวัฒนธรรมทางเลือกที่เชื่อมโยงกับวิกฤตการณ์ภาวะแวดล้อมของโลกมาแลกเปลี่ยน/ ขยายเนื้อหา ผ่านวิธีการในกระบวนทัศน์สร้างสรรค์อย่างรื่นรมย์
 
ความหมายของชื่องาน
CRYMATE โลกร้อง
 
CRYMATE เป็นคำพ้องเสียง กับ CLIMATE  (สภาพภูมิอากาศ, โลก)
มีความหมายเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนการรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงการใช้ชีวิตเพื่อรักษ์สิ่งแวดล้อม ในมุมมองและวิธีการต่างๆ  
 
เทศกาลรวมมิตร สหายคนรักษ์โลก = งานเทศกาลที่รวมทุกไลฟ์ไตล์การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
ปี 2024 
ตั้งวง Re-[Reduce Reuse Recycle Rethink]
ทบทวนกระบวนการเพื่อรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกไลฟ์สไตล์
และโลกมีนวัตกรรมใหม่ๆ ได้เสมอด้วยการที่เรา คิด Rethink อีกครั้ง เพื่อความยั่งยืน
 
วัตถุประสงค์
 1. ขับเคลื่อนการจัดงานเทศกาล/กิจกรรม/นิทรรศการ ที่คำนึงถึงกระบวนการจัดงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
 2. เพื่อดึงดูดกลุ่มและปลูกฝังกลุ่มเป้าหมายของมิวเซียม ในประเด็นการเรียนรู้ เพื่อความเพลิดเพลินและยั่งยืน
 3. เพื่อให้มิวเซียมสยาม เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนพื้นที่ความคิดและเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ที่เชื่อมโยงไปยังการผลิตความรู้เพื่อส่งเสริมการผลิตและบริโภคอย่างสร้างสรรค์  และนำประเด็นด้านการสร้างวัฒนธรรมทางเลือกที่เชื่อมโยงกับวิกฤตการณ์ภาวะแวดล้อมของโลก     
 4. เพื่อขยับประเด็นการทำงานของมิวเซียมสยาม/ พิพิธภัณฑ์ ในประเด็นของพื้นที่ทางสังคม (civic space)

วันที่จัดกิจกรรม
18-19 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00-20.00 น.
ณ มิวเซียมสยาม MRT สนามไชย ทางออก 1

**************

หากคุณได้ยินเสียงร้องของโลก อย่าพลาดงานนี้!
"CryMate -  โลกร้อง: เทศกาลรวมมิตร สหายรักษ์โลก 2024" ร่วมเดินทางบนเส้นทางสีเขียวแบบไม่เดียวดายกับมิตรสหายสายกรีนหลากไลฟ์สไตล์ และกิจกรรมสร้างสรรค์ทุกนาที ชวนกันมาตั้ง "วง Re"  ที่มิวเซียมสยาม (Reduce Reuse Recycle & Rethink) ผ่าน 5 โซนพิเศษของเรา
 
ทึ่งกับ Green Market ที่เต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากผู้ประกอบการสายแคร์กว่า 70 ร้าน  สนุกกับ Workshop เรียนรู้และแบ่งปันไอเดียใหม่ ๆ ตอบโจทย์ความยั่งยืน  ขับเคลื่อนความคิดใน Rethink Talk พบกับมิตรสหายผู้เชี่ยวชาญความรักษ์โลกที่จะมาแตกประเด็นในวันที่เสียงร้องของโลกเปลี่ยนไป  ตกตะกอนมิติหัวใจ ค้นหาเสียง “ด้านใน” และลงมือทำกับ Talk and Test และร่วมเปล่งเสียงความสุขให้โลกกับ Music & Show ดนตรีเปิดหมวก 3 เวที ตลอดงาน
 
ที่ขาดไม่ได้คือโซนอาหารรสเด็ด อย่าลืมพกภาชนะมารับส่วนลดด้วยนะ
 
ส่วนใครที่คันไม้คันมืออยากแยกขยะก็พกทุกสิ่งมาที่งานนี้ได้เลย เราจัดเตรียมจุดแยกขยะพร้อม Eco Educator ไว้ตลอดงาน
 
ส่วน "ขยะกำพร้า" ที่ลงถังไหนก็ไม่ได้ ไม่มีที่ไปสวย ๆ อย่าง reuse หรือ recycle งานนี้เราจะให้น้อง เป็นแลนด์มาร์กของเรา ด้วยแนวคิด "Eco Art Collage" ศิลปะจากขยะกำพร้า ที่ใช่ว่าจะไร้ประโยชน์ เราอยากชวนทุกคน Rethink อีกครั้งก่อนจัดวางน้อง ๆ อย่างสวยงาม ... พาน้อง “ขยะกำพร้า” มาได้ไม่อั้นเลยนะ
 
18 – 19 พฤษภาคม 2567  | 14.00 – 20.00 | มิวเซียมสยาม ตารางแน่น!

รายละเอียดร้านค้าที่เข้าร่วมงานโซน Green Market

https://www.facebook.com/share/p/kXTzQM8VKurVTHDH/?mibextid=oFDknk+

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทาง https://bit.ly/CRYMATE_Regis

WHAT'S HAPPENING

********************

RETHINK TALK
ชวนกันมาขับเคลื่อนความคิดกับมิตรสหายผู้เชี่ยวชาญความรักษ์โลก ที่จะมาแตกประเด็นในวันที่เสียงร้องของโลกเปลี่ยนไป
สถานที่ : เวทีกลาง ลานอัฒจันทร์ มิวเซียมสยาม | ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 • 18 พฤษภาคม 67 : 16.00-17.00 น.
  "Perfect Living with Eco-friendly"
  คุณท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร
  ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน และผู้ก่อตั้ง Platform ECOLIFE

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทาง https://bit.ly/CRYMATE_Regis

 • 18 พฤษภาคม 67 : 18.00-19.00 น.
  "โลกไม่ร้อง ด้วยการคิดใหม่กับเกษตรอินทรีย์"
  คุณนคร ลิมปคุปตถาวร หรือ “Veggie Prince”
  ผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง ‘บ้านเจ้าชายผัก’

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทาง https://bit.ly/CRYMATE_Regis

 • 19 พฤษภาคม 67 เวลา 14.00 - 15.30
  Repair cafe Talk:
  ซ่อม สร้าง สรร
  ปฏิบัติการซ่อมทุกสิ่งสรรพได้ผลลัพธ์สร้างสรรค์สังคม
  คุณภูมิ-ภาคภูมิ โกเมศโสภา
  ที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนอิสระ
  ผู้อำนวยการคอมมูนิตี้รีไวฟ์
  โดย Repair Cafe

เข้าร่วมได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

 • 19 พฤษภาคม 67 : 16.00-17.00 น.
  "สร้างมูลค่าใหม่จากขยะ: สร้างวิถีคัดแยกด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน"
  คุณกุ๊ก ธัญญา ไทรังษิมาภรณ์
  ผู้ร่วมก่อตั้ง Khaya coin Reward

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทาง https://bit.ly/CRYMATE_Regis

 • 19 พฤษภาคม 67 : 18.00-19.00 น.
  "ปฏิบัติการปฏิวัติวัฒนธรรมไลฟ์สไตล์แบบหน้า10 หลัง 10"
  คุณอุ้ง กมลนาถ องค์วรรณดี 
แฟชั่นดีไซเนอร์

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทาง https://bit.ly/CRYMATE_Regis

********************

TALKS AND TEST
ชวนกันมาพูดคุย ค้นหาเสียง “ด้านใน” แล้วลงมือทำ
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั่วคราว 1 มิวเซียมสยาม | ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 • 18 พฤษภาคม 67 : 15.00-17.00 น.
  "ปลูก ปั่น ปรุงเปลี่ยนชีวิต ฉบับคนเมือง"
  คุณจัง ศิริลักษณ์ มหาจันทนาภรณ์
  นักออกแบบบรรจุภัณฑ์และเจ้าของแบรนด์ “ปลูกปั่น”

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทาง https://bit.ly/CRYMATE_Regis

 • วันที่ 19 พฤษภาคม 67 : 15.00-17.00 น.
  "กินผัก ผล ตามดิน ฟ้า ป่าอินทรีย์"
  คุณนคร ลิมปคุปตถาวร หรือ “Veggie Prince”
  ผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง ‘บ้านเจ้าชายผัก’

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทาง https://bit.ly/CRYMATE_Regis

**************

WORKSHOPS
ตอบโจทย์ความยั่งยืน เรียนรู้และแบ่งปันไอเดียใหม่ ๆ กับเวิร์กช็อปที่ทำได้จริง
สถานที่ : ห้องโถงกลาง, ห้องนิทรรศการชั่วคราว 3, อาคารเอนกประสงค์, ลานเทา มิวเซียมสยาม | ไม่เสียค่าใช้จ่าย


18 – 19 พฤษภาคม 2567 | 16.00 – 17.00 | โถงกลาง อาคารพิพิธภัณฑ์

แก้วใหม่ใบเดิม เพิ่มเติมมุมมอง
ชวนผู้ร่วมงานมาเพ้นท์แก้วใบเดิมให้มีความหมายใหม่ ๆ
คุณกริชเพชร คชประภา ศิลปินรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทาง https://bit.ly/CRYMATE_Regis

18 พฤษภาคม  67  : 14.00 - 16.00 | ห้องนิทรรศการชั่วคราว 3 อาคารพิพิธภัณฑ์

เช็คเกอร์ เสียงจากวัสดุเหลือใช้
ชวนเด็ก ๆ ลงมือทำเครื่องดนตรีที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก เริ่มจากการฟังเสียงจากเมล็ดพันธุ์ชนิดต่างๆ ออกแบบเสียงและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แล้วมาเขย่าเป็นจังหวะดนตรีไปด้วยกัน
 
คุณโฉ  จิตรา  หิรัญพฤกษ์ วิทยากร
นักจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านศิลปะ ดนตรี
การซึมซับสัมผัสธรรมชาติ
การลงมือปฏิบัติเพื่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการพึ่งพาตนเอง

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทาง https://bit.ly/CRYMATE_Regis


19 พฤษภาคม  67 : 14.00 – 16.00 | ห้องนิทรรศการชั่วคราว 3 อาคารพิพิธภัณฑ์

ทำสบู่อเนกประสงค์จากน้ำมันเหลือใช้
เรียนรู้และลงมือทำสบู่ธรรมชาติ จากน้ำมันที่ใช้แล้วในครัวเรือน เพื่อใช้ซ้ำอย่างรู้คุณค่าของทรัพยากร และใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 
คุณโฉ จิตรา  หิรัญพฤกษ์
นักจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านศิลปะ ดนตรี เพื่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการพึ่งพาตนเอง

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทาง https://bit.ly/CRYMATE_Regis

 

18 พฤษภาคม  67  : 16.00 - 18.00 | ลานเทา

ทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร 
เปลี่ยนขยะอาหารที่ล้นเมือง ให้หวนคืนสู่อาหารอีกครั้ง ไขทุกความลับ ทลายทุกข้อจำกัด โดยวิทยากรผู้เปลี่ยนขยะอาหารในห้างใหญ่ ให้เป็นปุ๋ย และพืชผักอีกครั้ง
 
คุณโจ้ก ธนกร  เจียรกมลชื่น ผู้จัดการ Wastegetable Farm

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทาง https://bit.ly/CRYMATE_Regis
 


18 พฤษภาคม  67  :  

4 รอบ | 14.00 – 15.00 | 15.00 – 16.00 | 17.00 – 18.00 | 19.00 – 20.00 | อาคารอเนกประสงค์

สร้างงานคราฟต์จากสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้า (Re-Styling Your Wardrobe with Creative Crafts)
ชวนทุกท่านนำเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่หลบอยู่ในบางมุมของตู้ มา “Re-Style” ชุบชีวิตด้วยศิลปะงานคราฟต์ สนุกกับการครีเอทลวดลาย เย็บปัก ปะติด และกลับบ้านไปพร้อมกับความทรงจำใหม่บนเสื้อผ้าตัวเดิม
 
คุณพิมพ์นารา สินทวีวงศ์ และ คุณอนัญญา แม้นสมุทร์ หนึ่งในผู้ขับเคลื่อนวงการ Fashion Revolotion

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทาง https://bit.ly/CRYMATE_Regis 


วันที่ 19 พฤษภาคม  67 : 13.00-17.00 | อาคารอเนกประสงค์
ซ่อม + แซม : Right to Repair by Repair Café
คาเฟ่พิเศษ ของผู้บริโภคหัวขบถที่จะประกาศ "สิทธิในการซ่อม" (Right to Repair) ท่ามกลางสินค้ายุคใหม่ที่ออกแบบมาให้พังง่ายแต่ซ่อมยาก ใช้แล้วทิ้งเป็นภาระของโลก ในคาเฟ่แห่งนี้ เราได้จัดเตรียมเครื่องมือซ่อมแซมสิ่งของต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรสาน หรือกระทั่งหินลับมีด ให้ทุกคนได้ "ซ่อม" และ "แซม" สิ่งที่หายไปในระบบการผลิตฉบับโลกร้อน จะลงมือซ่อมเองก็ได้ หรือร่วมซ่อมกับอาสาสมัครของเรา
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูข้อมูลได้ทาง
https://www.facebook.com/share/p/diimSt5JY2hSdk8G/?mibextid=oFDknk

 

วันที่ 19 พฤษภาคม  67 : 16.00-18.00 | ลานเทา
แยก-ยิบย่อย-ขยะ
ชวนกันมาแยกขยะฉบับ advance ที่จะส่งน้องขยะแต่ละประเภทกลับถึงบ้านได้จริง

คุณเสก จิรศักดิ์ แก้วเจริญ
ผู้ร่วมก่อตั้ง Khaya coin Reward
ซาเล้งฝึกหัด ผู้อยากเชื่อมขยะในบ้านคุณกับบล็อคเชน

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทาง https://bit.ly/CRYMATE_Regis

**************

MUSIC & SHOW
ร่วมเปล่งเสียงความสุขให้โลกกับ Music & Show  การแสดงและดนตรีเปิดหมวก 3 เวทีตลอดงาน
18 – 19 พฤษภาคม : 14.00 – 20.00
สถานที่ : ลานอัฒจันทร์, ลานรุ้ง, ลานโพธิ์ ,มิวเซียมสยาม | ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
พบกับ พิชญา ดังศิริแสงทอง นักดนตรีบำบัด  และ Bangkok Street Performer

********************

Eco Art Collage
"ขยะกำพร้า" ที่ลงถังไหนก็ไม่ได้ ไม่มีที่ไปสวย ๆ อย่าง reuse หรือ recycle งานนี้เราจะให้น้องเป็นแลนด์มาร์กของเรา ด้วยแนวคิด "Eco Art Collage" ศิลปะจากขยะกำพร้า ทุกท่านสามารถนำ “ขยะกำพร้า” มาร่วมสร้างแลนด์มาร์กกับเราได้ไม่อั้นเลยนะ !
 
18 – 19 พฤษภาคม : 14.00 – 20.00
สถานที่ : ลานอัฒจันทร์, ลานรุ้ง, ลานโพธิ์ ,มิวเซียมสยาม | ไม่เสียค่าใช้จ่าย

"ขยะกำพร้า" ที่ลงถังไหนก็ไม่ได้ ไม่มีที่ไปสวย ๆ อย่าง reuse หรือ recycle จนเรียกได้ว่าเป็นขยะของขยะ เฮ้อ ... ที่มาก็ไม่สวย ที่ไปยังสับสนอี๊ก งั้นมา Rethink กันหน่อย งานนี้ เราจะให้น้องมีแสง ... เป็นแลนด์มาร์กของเรา

ขยะกำพร้า สร้างความปวดหัวให้กับคนสายกรีนมานักต่อนัก เพราะน้องถูกประกอบสร้างอย่างซับซ้อน ด้วยวัสดุสารพัดในชิ้นเดียวกัน ถ้าจะยกตัวก็เช่น ชุดตรวจ ATK, หน้ากากอนามัย, เจลลดไข้, ไม้ปั่นหู, วิกผม, กระดาษไหว้เจ้า, ตุ๊กตานางรำ, โอเอซิสปักดอกไม้, รูปถ่ายเก่า, ซองกันชื้น, ชามเมลามีน, ซิลิโคนเสริมอก ฯลฯ

ชะตากรรมของน้องจึงมักหล่นลงไปนอนก้นหลุมฝังกลบแบบ unidentified ตอกย้ำความไร้ตัวตนอย่างที่สุด

แต่เราเชื่อว่า ไม่มีสิ่งใดไร้ค่าอย่างนั้น เพียงแค่ปรับมุมมองและหาวิธีการใหม่ ๆ ที่เหมาะสม งานนี้ จึงขอชวนทุกคน เปลี่ยนมุมมอง เฟ้นหาคุณค่าจากสิ่งไร้ค่า มองน้องขยะกำพร้าอีกครั้ง ก่อนจัดวางอย่างสวยงาม ด้วยแนวคิด Eco Art Collage
.
ทุกท่านสามารถนำ "ขยะกำพร้า" จากบ้านมาที่งานนี้ได้ไม่อั้น หลังจากที่น้องได้เฉิดฉายเป็นแลนด์มาร์กตลอดงานแล้ว น้องจะกลายเป็น "พลังงานทดแทน" ด้วยเทคโนโลยี N15 ในเตาเผาปูนซีเมนต์ ที่ปกติจะใช้ถ่านหิน ณ จุดนี้ น้องก็ไม่ใช่ขยะอีกต่อไป

********

TRANSPORT | เดินทางมางานยังไง

 

มิวเซียมสยาม MRT สนามไชย ทางออก 1
#CRYMATEโลกร้องเทศกาลรวมมิตรสหายรักษ์โลก2024
#MuseumSiam
#ecofriendlyevent
#greenmarket
#ecoworkshops
#rethinktalks
#repaircafe
#creativecrafts
#clothesswap
#swoopbuddy
#streetandstagemusic
#zerowastesharing
#eatgood #sustainablefoodandeating

ข้อมูลเพิ่มเติม 0819274808
Ccrymate@gmail.comย้อนกลับ