งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus
Museum inFocus 2016 - เบื้องหลังปฏิบัติการ (วัตถุ) พิพิธภัณฑ์
งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus
30 ส.ค. 59 2K

ผู้เขียน : Administrator

Museum inFocus ปี 2 : เบื้องหลังปฏิบัติการ (วัตถุ) พิพิธภัณฑ์
21 มกราคม 2559 13.30 น.-16.00 น.
คุณดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

เบื้องหลังปฏิบัติการ(วัตถุ)พิพิธภัณฑ์  เริ่มจากขอบเขตภารกิจและหน้าที่ของคนทำงาน ที่ต้องทำหน้าที่คัดเลือกวัตถุสำหรับจัดแสดง ที่ให้เนื้อหาสัมพันธ์กับวัตถุจัดแสดง สภาพของวัตถุเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง เพราะบางครั้งวัตถุอาจไม่ได้สมบูรณ์เต็มที่พอจะจัดแสดง และความสวยงามของวัตถุก็เป็นอีกสิ่งที่สำคัญเช่นกัน  ต่อจากนั้นต้องมีการตรวจสอบและการประเมินสภาพวัตถุเบื้องต้น ว่าวัตถุชิ้นนี้สามารถนำไปจัดแสดงได้เลย หรือต้องทำการอนุรักษ์วัตถุก่อนนำไปจัดแสดง แต่ก็มีบางกรณีที่ไม่เหมาะที่จะนำไปจัดแสดงเลย เช่น ของที่แช่อยู่ในน้ำมานาน ...

 

 แกลเลอรี่


ย้อนกลับ