งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus
Museum inFocus 2016 - ที่ทางของพิพิธภัณฑ์ในยุคดิจิตัล
งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus
08 ก.ย. 59 2K

ผู้เขียน : Administrator

Museum inFocus ปี 2 : ที่ทางของพิพิธภัณฑ์ในยุคดิจิตัล
10 มีนาคม 2559 13.30 น.-16.00 น.
คุณสฤณี อาชวนันทกุล
นักเขียนและนักวิชาการอิสระ

 

ปัจจุบันคนไทยใช้เวลากับการออนไลน์มากขึ้นเรื่อย ๆ และเข้าถึงสมาร์ทโฟนเป็นหลักโดยเฉลี่ยใช้เวลา 5.7 ชั่วโมงต่อวัน โซเชียลมีเดียที่คนไทยนิยมใช้มากที่สุด คือ Facebook และ Line ดังนั้นยุคดิจิทัลจึงส่งผลต่อการใช้งานและประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์เป็นอย่างมากเพราะคนในปัจจุบันใช้สื่อดิจิทัลในการสื่อสารกันอย่างมากกว่าการสื่อสารแบบอื่นๆ นอกจากนั้น “พิพิธภัณฑ์” ควรเป็นหรือจะเป็น “มือใหม่” หรือไม่  คำตอบของเรื่องนี้ถือว่าตอบยากมากกว่าการเป็นหรือจะเป็นทุกอย่างมันอาจต้องก้าวไปพร้อม ๆ กัน ถือเป็นเรื่องดีทั้งหมดที่เรานำสิ่งใหม่ ๆ มาพัฒนาร่วมกัน ...

 

 แกลเลอรี่


ย้อนกลับ