งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus
Museum inFocus 2017 - Museum as a civic space
งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus
07 ส.ค. 60 1K

ผู้เขียน : Administrator

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 - 16.30 น.

 

Museum as a civic space : บทบาทของพิพิธภัณฑ์ ผ่านการจัดพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

วิทยากรโดย ผศ.ดร. ณัฏฐินี กาญจนาภรณ์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

แกลเลอรี่
แท็ก :


ย้อนกลับ