สื่อการเรียนรู้
เกมเศรษฐียุคสุวรรณภูมิ
สื่อการเรียนรู้
21 ก.ย. 58 2K

ผู้เขียน : Administrator

เกมเศรษฐียุคสุวรรณภูมิ


 

เกมสอดแทรกความรู้เรื่องเส้นทางการ ค้าโบราณ ชนิดสินค้าที่ค้าขาย ในสมัยสุวรรณภูมิ สภาพภูมิประเทศ ชื่อเมืองท่าการค้าและปัญหาอุปสรรค ต่างๆ ที่คนในสมัยก่อนต้องประสบ

แกลเลอรี่


ย้อนกลับ