สื่อการเรียนรู้
โมเดลจำลองการขุดค้นทางโบราณคดี
สื่อการเรียนรู้
25 พ.ย. 58 2K

ผู้เขียน : Administrator

โมเดลจำลองการขุดค้นทางโบราณคดี


 

แบบจำลองแสดงหลุมขุดค้นโบราณคดี  วัดชมชื่น ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยม อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีการขุดค้นพบชั้นดินทางวัฒนธรรมทับซ้อนกันหลายชั้นในพื้นที่เดียวกัน ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ – สมัยทวารวดี- สุโขทัย มีการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ เศษภาชนะดินเผา และร่องรอยการก่อสร้างอาคาร

แกลเลอรี่


ย้อนกลับ