สื่อการเรียนรู้
ชุดคู่มือพิชิตองค์ความรู้ “ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทวารวดี”
สื่อการเรียนรู้
25 พ.ย. 58 2K

ผู้เขียน : Administrator

ชุดคู่มือพิชิตองค์ความรู้  “ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทวารวดี”


 

คู่มือเสริมการเรียนรู้ที่รวบรวมสาระความรู้ การศึกษาและค้นพบความรู้เกี่ยวกับ “ทวารวดี” (พุทธศตวรรษที่ 12-16) นำมาสังเคราะห์เรียบเรียง เสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องราวและพัฒนาการของรัฐทวารวดีที่มีส่วนสำคัญต่อการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

แกลเลอรี่


ย้อนกลับ