มิวเซียสยาม ร่วมกับ Together On Campus by True จัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ STEM Education
ข่าวสารองค์กร
07 มิ.ย. 59 5K

มิวเซียมสยาม ร่วมกับ ทรูปลูกปํญญา จัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ STEM Education ในโครงการ "Together On Campus by True" เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียน ได้ร่วมกิจกรรม พัฒนาทักษะเรียนรู้แบบบูรณาการความคิดหลักการวิทยาศาสตร์จากกิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นอย่างรถพลังลูกโป่ง หรือของเล่นการทดลองต่างๆ ที่นอกจะสนุกกระตุกต่อมคิด สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ให้กับน้องๆ แล้ว ยังเป้นการส่งเสรฺมแรงบันดาลใจ ให้น้องๆ สนุกกับการเรียนอีกด้วยครับย้อนกลับ