โครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” (Night @ The Museum)
ข่าวสารองค์กร
06 ธ.ค. 59 8K

โครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” (Night @ The Museum)
ระหว่่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2559

พบกับ28 นิทรรศการ และ 24 กิจกรรม โดยความร่วมมือของ 19 พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกเกาะรัตนโกสินทร์ รวมทั้งสิ้น 19 หน่วยงาน ได้แก่

1) นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
2) พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
3) พิพิธบางลำพู กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
4) พิพิธภัณฑ์เหรียญ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
5) มิวเซียมสยาม สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี
6) หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กระทรวงวัฒนธรรม
7) หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
8) ท้องฟ้าจำลอง หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9) พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม
10) พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน กระทรวงมหาดไทย
11) พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ (อาร์ทอินพาราไดซ์) สาขาเอสพลานาด รัชดา
12) พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ
13) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดนครราชสีมา และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14) แหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสุทธานภดม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ
15) สวนสัตว์ดุสิต องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
16) อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองพิพิธภัณฑ์ทหารและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองบัญชาการสถาบันวิชาการ ป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม

หน่วยงานร่วมสนับสนุน 3 หน่วยงาน ได้แก่
1) กรุงเทพมหานคร
2) กรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
3) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.okmd.or.th/MuseAndLearn2uย้อนกลับ