มิวเซียมสยามขอขอบคุณประชาชนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
ข่าวสารองค์กร
31 พ.ค. 62 2K

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 - มิวเซียมสยาม ร่วมกับ สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ฯ ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ณ อาคารนันทนาการ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน) ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น.ย้อนกลับ