การอบรม Museum Academy 2019 กับการเปิดอบรมในคอร์สที่ 1 ในหลักสูตร "Lead and learn: creative museum guide ปฏิบัติการนำชมเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
ข่าวสารองค์กร
10 มิ.ย. 62 2K
เริ่มแล้วอย่างเป็นทางการ สำหรับ "โครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum Academy 2019" โครงการอบรมสุดเข้มข้นที่จะเปิดประสบการณ์ให้ผู้อบรมได้เรียนรู้จากประสบการ์จริง พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์ ประเดิมการอบรมกับหลักสูตรในคอร์สที่ 1 "Lead and learn: creative museum guide ปฏิบัติการนำชมเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สำหรับพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์" โดย คุณพัฒนพงศ์ มณเฑียร และคุณบุณฑริก เขมาชีวะ ผู้ก่อตั้ง Museum Minds ซึ่งได้จัดไปเมื่อวันที่ วันที่ 6- 8 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ มิวเซียมสยาม
.
โดยในคอร์สที่ 1 เป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้บทบาทของผู้นำชมในฐานะนักการศึกษา รวมถึงวิธีการที่ช่วยยกระดับประสบการณ์ของผู้ชม อาทิ กระบวนการเรียนรู้ ทักษะการสื่อสาร การวิเคราะห์เพื่อแบ่งผู้ชม การรับมือกับผู้ชมและคำถามท้าทาย การแสดงออก และอื่นๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญจากมิวเซียมสยาม, หอศิลปและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และที่อื่นๆ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ พร้อมทั้งยังได้มีโอกาส Workshop เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ในการนำชม
.
สำหรับโครงการ Museum Academy เป็นโครงการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เป็นการอบรมทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติการ โดยลงลึกถึงทฤษฎีและปฏิบัติการที่แตกต่างจากหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ทำงานด้านพิพิธภัณฑ์เข้าใจถึงส่วนประกอบต่างๆ ของงานพิพิธภัณฑ์และการสร้างสรรค์งานพิพิธภัณฑ์ให้สามารถสื่อสารกับผู้เข้าชมให้ได้รับประสบการณ์ที่ชัดเจน และสร้างความแปลกใหม่ในการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดความรู้และทักษะเพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดการพัฒนาในสายงานพิพิธภัณฑ์ต่อไป


ย้อนกลับ