ห้องคลังโบราณวัตถุ และศูนย์บริการทดสอบวัสดุเพื่องานอนุรักษ์
ข่าวสารองค์กร
05 ก.ย. 65 274

ห้องคลังโบราณวัตถุ และศูนย์บริการทดสอบวัสดุเพื่องานอนุรักษ์

ปิดให้บริการชั่วคราวระหว่างวันที่ 5 -9 กันยายน 2565
และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 092-359-8964 คุณศิรดา

 

#MuseumSiam

#ห้องคลังโบราณวัตถุ #ศูนย์บริการทดสอบวัสดุเพื่องานอนุรักษ์
#ให้ทุกการเรียนรู้สนุกกว่าที่คิดย้อนกลับ