เปิดงานวิถีทัศน์วัฒนธรรม (Look up BKK) กิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสังคมพหุวัฒนธรรม ที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยาม
ข่าวสารองค์กร
21 ก.ค. 66 278
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 คุณสุขุมาล ผดุงศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ร่วมพิธีเปิดงานวิถีทัศน์วัฒนธรรม (Look up BKK) กิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสังคมพหุวัฒนธรรม ที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยาม โดนมีคุณศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี และคุณเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร คุณศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตพระนคร คุณวราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงทพมหานคร ผู้บริหารวิทยาลัยเพาะช่าง ผู้แทนสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ สภาวัฒนธรรมเขตสาทร สภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง ประชาชน ร่วมพิธีเปิดงาน
 
งานวิถีทัศน์วัฒนธรรม (Look up BKK) จะจัดขึ้นที่มิวเซียมสยาม ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00-20.00 น.
 
Look up BKK
20-24 July 2023
4PM-8PM


ย้อนกลับ