งานเปิดนิทรรศการ “รากฐานสู่การวัฒนา: จากปิยมหาราชาสู่มหาธีรราชเจ้า”
ข่าวสารองค์กร
25 มี.ค. 67 271
ในวาระครบรอบ 100 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568) มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ และ 100 ปี วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ร่วมกับ มิวเซียมสยาม เปิดงานนิทรรศการ เรื่อง “รากฐานสู่การวัฒนา: จากปิยมหาราชาสู่มหาธีรราชเจ้า” โดยมีท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และ ดินสอสี-พนิดา เขื่อนจินดา นางสาวไทยประจำปี 2567 ร่วมงาน พร้อมอาหารว่างสุดพิเศษจากห้องเครื่อง วังรื่นฤดี ให้เข้ากับบรรยากาศภายในงาน
 
นิทรรศการชุดนี้จะจัดแสดงที่ มิวเซียมสยาม ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสนุกๆ ให้ร่วมเรียนรู้ ทั้งที่ มิวเซียมสยาม ถนนสนามไชย หอวชิราวุธานุสรณ์ ถนนสามเสน และพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
 
#DiscoveringHistoryDiscoveringYou
#TheAlteration
#MuseumSiam


ย้อนกลับ