มิวเซียมสยาม ร่วมสนับสนุนงานเทศกาลอาหารพื้นเมือง ภูเก็ต 2567 พร้อมต่อยอดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ ในงานประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO Creative City of Gastronomy Annual Conference 2024
ข่าวสารองค์กร
12 พ.ค. 67 259
มิวเซียมสยาม ร่วมสนับสนุนงานเทศกาลอาหารพื้นเมือง ภูเก็ต 2567 พร้อมต่อยอดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ ในงานประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO Creative City of Gastronomy Annual Conference 2024

ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้รับเลือกจาก UNESCO ให้เป็นเมืองแรกในการจัดประชุมย่อยเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารจากตัวแทนเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารทั่วโลกทั้งสิ้น 56 เมือง 37 ประเทศ

ทั้งนี้ คุณราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดี กับ คุณโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย คุณสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และคณะผู้บริหารหน่วยงาน รวมถึง ตัวแทนประเทศสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ในการเปิดงานประชุมครั้งนี้


ย้อนกลับ