สพร. ร่วมลงนาม MOU ภาคีเครือข่าย กว่า 19 หน่วยงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
ข่าวสารองค์กร
18 พ.ย. 58 2K

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยหน่วยงานความร่วมมือในท้องถิ่น อีก 18 หน่วยงาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี วัตถุประสงค์ เพื่อเปิดเวทีกิจกรรมและพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย ในชื่อชุดนิทรรศการ อัจริยภาพตัวตนคนอีสานโดยเล่าถึงประวัติศาสตร์ของอีสาน ผ่านรูปแบบนิทรรศการที่ทันสมัยในตู้คอนเทนเนอร์ ขนาดใหญ่ ซึ่งได้ทั้งสาระและความเพลิดเพลินสู่ภูมิภาค อันเป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ให้กับโรงเรียน เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกลย้อนกลับ