มิวเซียมสยามให้การต้อนรับคณะตัวแทนบริษัทนำเที่ยว (Frontliners) จากภูมิภาคยุโรป
ข่าวสารองค์กร
28 มี.ค. 67 340

วันที่ 28 มี.ค.67 มิวเซียมสยามให้การต้อนรับคณะตัวแทนบริษัทนำเที่ยว (Frontliners) จากภูมิภาคยุโรป ภายใต้กิจกรรม Thailand Best Sellers (Frontliners) Fam Trip 2024 ซึ่งจัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการถอดรหัสไทย เพื่อเรียนรู้เรื่องราวความเป็นไทยในมิติต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และการแต่งกาย เป็นต้น

#MuseumSiam
#ให้ทุกการเรียนรู้สนุกกว่าที่คิด


ย้อนกลับ