ภารกิจความร่วมมือการพัฒนาสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อการเรียนรู้คุณค่าทางศิลปวัตถุพิพิธภัณฑ์
ข่าวสารองค์กร
18 เม.ย. 67 224
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) และ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT) ร่วมแลกเปลี่ยนการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ฯ ให้สอดรับกับกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน และการสนับสนุนด้านงานบริหารพิพิธภัณฑ์และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
 
โดยมี คุณราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) และ คุณสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT) เป็นแกนนำหารือความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการ สืบสาน สร้างสรรค์ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับสู่สังคมต่อไป
 


ย้อนกลับ