มิวเซียมสยามให้การต้อนรับ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ข่าวสารองค์กร
12 พ.ค. 67 196

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 67 มิวเซียมสยามให้การต้อนรับ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการถอดรหัสไทย พร้อมเรียนรู้กระบวนการทำงานแบบ Discovery Museumย้อนกลับ