ภูเขาทองหรือพระบรมบรรพต
คลังภาพเก่า
21 ธ.ค. 58 2K

ผู้เขียน : Administrator

ภูเขาทองหรือพระบรมบรรพต สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2421 โดยเริ่มสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3 เรื่อยมาถึงรัชกาลที่4 พระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้พระยาศรีพิพัฒน์เป็นแม่กองคุมการก่อสร้างจนเมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ทำการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในองค์พระเจดีย์ เพื่อเป็นที่สักการบูชาของปวงชนมาจนทุกวันนี้
แกลเลอรี่


ย้อนกลับ