ลักษณะตึกแถวในสมัยรัชกาลที่ 4-5
คลังภาพเก่า
21 ธ.ค. 58 2K

ผู้เขียน : Administrator

ลักษณะตึกแถวในสมัยรัชกาลที่ 4-5 ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในย่านการค้าบริเวณถนนเจริญกรุง 
แกลเลอรี่


ย้อนกลับ