ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
คลังภาพเก่า
09 ม.ค. 59 1K

ผู้เขียน : Administrator

พ.ศ. 2501 ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2501 โดยขณะนั้น เป็นห้องสมุดของโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข คณบดีคนแรกของคณะวิทยาศาสตร์ และ อาจารย์วิภาวรรณ มนุญปิจุ บรรณารักษ์ผู้บุกเบิกงานห้องสมุดในสมัยนั้น นำแขกชาวต่างประเทศเข้าชมกิจการของห้องสมุด

ที่มา : http://stang.sc.mahidol.ac.th
แกลเลอรี่


ย้อนกลับ