เหรียญเงินฟูนัน
คลังภาพเก่า
04 พ.ย. 58 2K

ผู้เขียน : Administrator

เหรียญเงินฟูนันด้านหน้ามีตราพระอาทิตย์ ด้านหลังมีรูปศรีวดสะ(ปราสาท) อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยพระอาทิตย์ พระจันทร์ ดวงดาว ทวีปทั้งสี่ สวัสดิกะและกลองสองหน้า (บัณเฑาะว์)

จากหนังสือ ประวัติศาสตร์ไทยจากคนไทยทิ้งแผ่นดินถึงยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
แกลเลอรี่


ย้อนกลับ