พระราชวังบางปะอิน
คลังภาพเก่า
08 ม.ค. 59 1K

ผู้เขียน : Administrator

พระราชวังบางปะอินตั้งอยู่ในตำบลบ้านเลนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ห่างจากเกาะเมืองลงมาทางทิศใต้ประมาณ 18 กิโลเมตรเป็นพระราชวังโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเนื่องจากเป็นที่ประสูติของพระองค์ใช้เป็นสถานที่ที่ทรงใช้ประทับแรมของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาด้วยเป็นพระราชวังใกล้พระนครนั่นเอง

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/
แกลเลอรี่


ย้อนกลับ