ขบวนแห่นาคชลิต มีการเล่นกระตั้วแทงเสือนำหน้าผ่านซุ้มกำแพงแก้ว
คลังภาพเก่า
03 พ.ย. 58 1K

ผู้เขียน : Administrator

ขบวนแห่นาคของนายชลิต ชุติมานนท์ มีการเล่นกระตั้วแทงเสือนำหน้าผ่านซุ้มกำแพงแก้ว อุโบสถเก่าวัดกลางบางแก้ว

ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. อวดภาพเก่า เล่าความหลัง. (2550). หน้า 48
แกลเลอรี่


ย้อนกลับ