พิพิธภัณฑ์กำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ(เรือนไทย)
คลังภาพเก่า
28 ต.ค. 58 3K

ผู้เขียน : Administrator

ภาพด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ เรือนไทย


ภาพกลุ่มอาคารเรือนไทยที่ใช้จัดแสดง


บรรยากาศภูมิทัศน์โดยรอบพิพิธภัณฑ์


อาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวร


ภาพด้านล่างอาคารใช้เป็นศูนย์บริการข้อมูลและจำหน่ายของที่ระลึก


ภาพการจัดแสดงภายในอาคาร


ภาพการจัดแสดงภายในอาคาร


ภาพบรรยากาศด้านนอกของพิพิธภัณฑ์ย้อนกลับ