เขตพื้นที่แก่งผาได
คลังภาพเก่า
27 ต.ค. 58 2K

ผู้เขียน : Administrator

แผนผังที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยายจัดทำขึ้นเพื่อแสดงเขตในพื้นที่แก่งผาได

จากหนังสือ เขตแดนสยามประเทศไทย-มาเลเซีย-พม่า-ลาว-กัมพูชา
แกลเลอรี่


ย้อนกลับ