พระราชประวัติรัชกาลที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรี
คลังภาพเก่า
27 ต.ค. 58 23K

ผู้เขียน : Administrator

พระราชประวัติรัชกาลที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (ประสูติ พ.ศ. 2468 ขึ้นครองราชย์ พ.ศ. 2472 - พ.ศ. 2489) มีพระนามเดิมว่า พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล

ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/
แกลเลอรี่


ย้อนกลับ