พิธีเปิดสะพานพิธีเปิดสะพานพุทธยอดฟ้าและปฐมบรมราชานุสรณ์
คลังภาพเก่า
01 ก.ค. 62 3K

ผู้เขียน : Administrator

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดสะพานพระพุทธยดฟ้าและปฐมบรมราชานุสรณ์ (พระบรมราชานุเสวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก) เมื่อวันที่ 6 เมษาน พ.ศ. 2475 และเนื่องในวาระฉลองพระนครครบรอบ 150 ปี ท่ามกลางข่าวลือว่าจะมีการปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

เอกสารอ้างอิง : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. (2549). ประวัติการเมืองไทย 2475-2500. กรุงเทพฯ: เรือนแก้ว.

แกลเลอรี่


ย้อนกลับ