พิธีเปิดสะพานพุทธยอดฟ้า
คลังภาพเก่า
01 ก.ค. 62 3K

ผู้เขียน : Administrator

ภาพพิธีเปิดสะพานพระพุทธยอดฟ้า เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2475 ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมระหว่างฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี โดยภาพดังกล่าวเป็นภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เอกสารอ้างอิง : เอนก นาวิกมูล. (2550). ลิ้นชักภาพเก่า. กรุงเทพฯ: สารธาร.

 

The photo of the opening ceremony of The Memorial Bridge which took in April, 6 1932. The king Rama VII (Prajadhipok) ordered to build the bridge for connection between two sides of Bangkok which are Pranakon area and Thonburi area together.

แกลเลอรี่


ย้อนกลับ