พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
คลังภาพเก่า
09 ม.ค. 59 1K

ผู้เขียน : Administrator

เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม พระองค์แรก ผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงพระองค์แรกที่เป็นคนไทย 
แกลเลอรี่


ย้อนกลับ