พล.ร.ต.ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีที่ถูกยึดอำนาจโดยคณะรัฐประหารปี 2490
คลังภาพเก่า
28 ต.ค. 58 1K

ผู้เขียน : Administrator

พล.ร.ต.ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีที่ถูกยึดอำนาจโดยคณะรัฐประหารปี 2490 อันเป็นจุดเริ่มต้นของการฆาตกรรมทาง การเมืองฝ่ายปรปักษ์รัฐบาลทหาร

การยึดอำนาจจากรัฐบาลพล.ร.ต.ถวัลย์ ธำคงนาวาสวัสดิ์ เมื่อ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2490 โดยคณะรัฐประหาร ที่นำโดยพลโทผินชุณหะวัณ และจอมพล ป.พิบูลสงคราม ก่อให้เกิดการกวาดล้างปรปักษ์และศัตรูทางการเมืองของฝ่ายจอมพล ป.พิบูลสงครามและของฝ่ายกองทัพบก ซึ่งในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2490 นั้น ฝ่ายรัฐบาลคณะรัฐประหารได้จับกุมบุคคลจำนวนมากในข้อหาต่างๆ  กัน แต่โดยทั่วไปคือข้อหาคิดเป็น "กบฏ" ต่อรัฐบาลคณะรัฐประหาร ซึ่งส่วนใหญ่ที่ถูกจับนั้นเป็นกลุ่มบุคคลอดีตรัฐมนตรีของรัฐบาลพล.ร.ต.ถวัลย์ กลุ่มเสรีไทย และกลุ่มสมาชิกคณะราษฎรฝ่ายปรีดี พนมยงค์

ที่มา : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์. ปรีดี พนมยงค์ และ 4รัฐมนตรีอีสาน+1.(2544). หน้า267.
แกลเลอรี่


ย้อนกลับ