ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์คนผมแดงเมืองขาณุ
คลังภาพเก่า
28 ต.ค. 58 2K

ผู้เขียน : Administrator

รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสต้นแล้วทรงบันทึกภาพถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูป บันทึกสถานที่ ผู้คน สิ่งของแปลกใหม่ ในเมืองไทยที่คนส่วน ใหญ่ในกรุงเทพสมัยนั้นยังไปไม่ถึงและไม่เคยรู้จัก
คนผมแดง เป็นผมม้าแดงอย่างอ่อนหรือเหลืองอย่างแก่ ผมที่แดงนี้มาข้างพันธ์พ่อ ถ้าผู้หญิงไปได้ผัวผมดำ ลูกออกมาก้ผมดำไป  ด้วย ผมแดงนั้นเปลี่ยนสามอย่าง แรกแดง ครั้นอายุมากเข้าก็หม่นดำลง แก่ก็เลยขาวทีเดียว  บอกพืชพันธ์ว่าทราบตัวมาแต่เวียง  จันทน์ แต่มาก่อนเป็นกบฏจะได้ตั้งอยู่ช้านานเท่าไหร่ไม่ทราบพูดเป็นไทยประพฤติกิริยาเป็นไทยเฉพาะมีมากอยู่ที่เมืองขาณุที่กำแพง เพชรนี้มีกระเส็นกระสาย

จากหนังสือ จามจุรี 
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2554
แกลเลอรี่


ย้อนกลับ