สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
คลังภาพเก่า
01 ก.ค. 62 3K

ผู้เขียน : Administrator

สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงเป็น ย่า ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ฉายเมื่อ พ.ศ.2412 เมื่อครั้งพระชนมายุได้เพียง 16 ปี ภาพดังกล่าวได้ทำการคัดลอกมาจากหนังสือ ชาตกฏฐกถาย ที่พิมพ์เมื่อ พ.ศ.2476 ภายใต้ภาพมีระบุตัวหนังสือบอกปีภายพระรูปไว้ว่าดังปรากฏ

 

เอกสารอ้างอิง : เอนก นาวิกมูล. (2550). ลิ้นชักภาพเก่า. กรุงเทพฯ: สารธาร.

 

The photo of Her Majesty Queen Sri Savarindira who is grandmother of the king Rama IX which took in 1869 when Her Majesty was only 16 years old. The photo was copied form the book call 
"ชาตกฏฐกถาย" that was the first published in 1933.

แกลเลอรี่


ย้อนกลับ