ศูนย์บริการทดสอบวัสดุเพื่องานอนุรักษ์ "ODDY TEST CENTRE"
ศูนย์บริการทดสอบวัสดุเพื่องานอนุรักษ์
30 ก.ย. 65 4K

ผู้เขียน : Administrator

ศูนย์บริการทดสอบวัสดุเพื่องานอนุรักษ์

"ODDY TEST CENTRE"

           มิวเซียมสยาม เปิดศูนย์บริการทดสอบวัสดุเพื่องานอนุรักษ์ (Oddy Test Centre) ให้บริการงานทดสอบวัสดุเพื่องานอนุรักษ์ สำหรับทดสอบวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในงานอนุรักษ์ จัดเก็บ และจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ แห่งแรกของประเทศไทย

            พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ บริษัทออกแบบนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ นักสะสมวัตถุ และประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติม หรือติดต่อเข้ามาใช้บริการได้ที่ ศูนย์บริการทดสอบวัสดุเพื่อการอนุรักษ์ (Oddy Test Centre) ห้องคลังโบราณวัตถุและห้องปฏิบัติการ โทรศัพท์ 0-2225-2777 ต่อ 101 หรืออีเมล์ sirada@ndmi.or.th

 

หมายเหตุ:

  1. อัตราค่าบริการข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
  2. ยกเว้นค่าบริการ สำหรับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ หน่วยงานความร่วมมือที่มีหนังสือขอความอนุเคราะห์การขอรับบริการมายัง สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

หลักการคำนวณค่าใช้จ่าย Price = Total Cost + Future development
ต้นทุนรวม (Total Cost) = Direct Cost (ค่าใช้จ่ายตามจริง) + ต้นทุนค่าบริหารจัดการ (Overhead Cost) ค่าใช้จ่ายตามจริง (Direct Cost) คือ

  1. ต้นทุนค่าวัสดุอุปกรณ์
  2. ต้นทุนค่าครุภัณฑ์
  3. ต้นทุนค่าบริการห้อง Lab
  4. ต้นทุนค่าแรง

ต้นทุนค่าบริหารจัดการ (Overhead Cost) 20% ของต้นทุนรวม เป็นต้นทุนการบริการที่นอกเหนือไปจากต้นทุนรวม เช่น ค่าเสื่อมสภาพวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าวัตถุดิบทางอ้อม (วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องสั่งเข้ามาจำนวนมากพร้อมกัน)

สามารถติดตามข่าวสารการอนุรักษ์ของศูนย์บริการทดสอบวัสดุเพื่องานอนุรักษ์ (Oddy Test Centre) ได้ที่ Coll and Lab Newsletter

สถานที่ทำการ : ห้องคลังโบราณวัตถุและห้องปฏิบัติการ (ชั้น 1 อาคารสำนักงาน) สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 4 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 101

เปิดทำการ : วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. (พักเที่ยง 12.00-13.00 น.)

ปิดทำการ : วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ย้อนกลับ